• Yazı

  Psikanalizin Teknolojik Dönüşümü Olarak Covid-19: Nevrotik İmkansızlıktan Gerçek İmkansızlığa- Bawer Merih Mermertaş

  Fakat, elbette farkın radikalliğini ortaya koyabilmek için biraz ileri giderek kişiyi bilinçdışıyla yalnız olarak resmettim: İmgesel boyut bir darbe almış olsa da elimine olmamıştır; görüşme günü ve saati yaklaşırken yaşanan bedensel duyumlar, online seanstan hemen önce sıkılan analistin hiçbir zaman farkına varamayacağı parfümler, aceleyle banyoya koşup kendine çeki düzen verenler, dişlerini fırçalayanlar, eğer görüntü açıksa arka planda görünen nesnelerin ya…

  Devamını Oku »
 • Çeviri

  55. ve 67. Mektup (1897)- Sigmund Freud

  …Size bugün aklıma gelen ve bana uygulanabilir görünen, yepyeni iki fikir gönderiyorum. Elbette bunlar analitik bulgulara dayanıyorlar.

  Devamını Oku »
 • Çeviri

  Hukuk Üzerine İki Makale- Sigmund Freud

  Zürih’ten Bleuler ve öğrencileri, bilhassa Jung, dikkatlerini bu “çağrışım deneylerine” yönelttiklerinde anlamlı ve bereketli hâle gelmişlerdir. Onların gerçekleştirdikleri deneyler kıymetini uyaran-kelimeye tepkinin tesadüfî olamayacağına ve mutlak suretle tepki veren deneğin aklında bulunan bir düşünsel içerik tarafından belirlenmiş olması gerektiğine yönelik varsayımlarından alırlar.

  Devamını Oku »
 • Çeviri

  Bir Primal Sahnenin Analitik Keşfi Üzerine Notlar (1945)- Marie Bonaparte

  Kırk iki yaşında bir kadın analizden geçiyor. Bu kadın analizinin dördüncü haftasında, göl kıyısındaki bir parkın çimenli tepelerinde, küçük bir bebek karyolasında iken oldukça yakında, kendi yataklarında yatmakta olan evli bir çifte dikkatle baktığını düşler. Analist onun çocukluğunda kimi cinsel sahneleri görmüş ve gördüğü rüyanın bu sahnelerin bilinçdışı bir hatırasından türemiş olabileceğini öne sürer.

  Devamını Oku »
 • Yazı

  Psikanalizde İmgesel ve Sembolik Duyuş- Batuhan Demir

  Bugün işleyeceğim konu, analitik seansta duyuşun ne türden önemli bir mesele olduğuyla ilgilidir. Seans içerisinde duyuşun yönü ilgili temel olarak bakacağımız noktalardan biri Bruce Fink’in Psikanalitik Tekniğin Temelleri isimli kitabında ele aldığı mesele, diğeri ise Lacan’ın Ecrits’de bulunan yazılarıdır.

  Devamını Oku »
 • Çeviri

  İlkel Kelimelerin Karşıt Anlamları (1910)- Sigmund Freud

  “Düşlerin zıtlıklar ve çelişkiler kategorisine muamelesi ziyadesiyle dikkate değerdir. Bu basitçe göz ardı edilmiştir. Rüyalar söz konusu oldukça “hayır” namevcut gibidir. Onları bir araya getirmeye ya da bir ve aynı şeylermiş gibi temsil etmeye yönelik özgül bir yatkınlık gösterirler. Dahası, rüyalar herhangi bir öğeyi istekli karşıtıyla temsil etmek konusunda kendilerini özgür hissederler. Dolayısıyla ilk bakışta bir zıtta meydan veren bir…

  Devamını Oku »
 • Çeviri

  Beşerî Matematik- Claude Lévi-Strauss

  Bize Claude Lévi-Strauss’un 1954 yılında Social Science Bulletin’de “Human mathematics” başlığı ile yayınlanan bu makalesini Türkçeye çevirme izni verdiği için UNESCO Courier’ye teşekkürü borç biliriz.

  Devamını Oku »
 • Yazı

  Joyce’da Bilinç Akışı Tekniğine Dair Soruşturma- Umut Özen

  James Joyce’un Ulysses eseri üzerine yazılmış sayısız rehber nitelikte kitabın yanında teorik olarak kitabın tekniğinde bulunduğu düşünülen bilinç akışına dair soruşturma yapmak için önce soruşturmanın nasıl yapılacağını serimlemek gerekir.

  Devamını Oku »
 • Yazı

  FSP Sayı: 3- 2021

  Felsefe Sanat Psikanaliz’in süreli yayını olan FSP’nin üçüncü sayısı yayında! Bu sayımızda, Dorothy Burlingham’ın “İkizlerin Birbirleriyle İlişkisi” (1949) ve Sigmund Freud’un “Histerinin Etiyolojisi” (1896) başlıklı makalelerini Türkçeye çevirdik. İçindekiler Psikanaliz Anoreksiyaya Yeter mi? Batuhan Demir Kutlanan İlk Bir Mayıs Batuhan Saç Aklın İktidarı Düştüğünde Burak Maşalacı İkizlerin Birbirleriyle İlişkisi (1949) Dorothy T. Burlingham Kolaj Öyküler Melis Çalışkan Alınyazıtım Orçun Güzer…

  Devamını Oku »
 • Çeviri

  Fliess ile Mektuplaşmalardan Seçmeler: L, M ve N Taslakları (1897)- Sigmund Freud

  Hedef birincil (primal) sahnelere ulaşmak (geri dönmek) gibidir. Birkaç vakada bu hedefe doğrudan ulaşılmıştır lâkin diğerlerinde ancak dolambaçlı bir yoldan, düşlemler ile bu mümkün olmuştur. Zira düşlemler bu anıların önüne set çekmek maksadıyla inşa edilmiş psişik cephelerdir.

  Devamını Oku »