Yazı ve Çeviri

 • Çeviri

  Çocuk Üzerine Notlar- Jacques Lacan

  Hâkim olan semptom annenin öznelliğinden kaynaklandığında söyleyiş önemli ölçüde azalır. Bu durumda çocuk ile fantazmın doğrudan bir bağıntısı olarak ilgilenilir. Ego idealiyle özdeşleşme ile annenin arzusundan alınan pay arasındaki mesafe normalde baba işlevi tarafından sağlanan aracılıktan yoksun ise çocuğu her türlü düşlemsel zapta açık hâlde bırakır.

  Devamını Oku »
 • Çeviri

  Anoreksiya’da Ego: Ego-Sintonik Narsisizm & İmgesel Atama- Domenico Cosenza

  Freud’dan itibaren, psikanaliz bize egonun bir tutku nesnesi olduğunu öğretir. Bu, Freud’un gösterdiği gibi, modern felsefe ve psikolojinin vicdanlı geleneğinin aksine ego’nun varlığımızın temeli olmadığını söylemek değil ayrıca onun varlığımızın ikincil bir ürünü olduğunu da söylemektir

  Devamını Oku »
 • Çeviri

  Edilgenlik, Mazoşizm ve Dişilik (1935)- Marie Bonaparte

  En yüzeysel gözlemci bile çekilen acı göz önünde bulundurulduğunda pek çok erkek ve kadının eşit olmadığını belirtmekten kendini alamaz. Erkeğin üreme işlevlerindeki payı bunlar onun için cinsel işlevler ile çakıştığından zorunlu olarak haz verici şekilde tecrübe edilen tek bir eylem – yani coitus – ile sınırlanmıştır.

  Devamını Oku »
 • Çeviri

  Baba ve Oğul Kafka- Jacques-Alain Miller

  Kendinizi üstün saymayın, kendinizi tanrı baba ile karıştırma gafletine düşmeyin. Ve adım attığınız yere iyi bakın. Oradan geçen oğula dikkat edin! Eğer oğlunuzun kıçını ayağınızla bir solucan gibi ezerseniz ondan bir Franz Kafka yaparsınız.

  Devamını Oku »
 • Çeviri

  Mektup 52 (1896)- Sigmund Freud

  … Bildiğin üzere[1], bir süredir psişik mekanizmamızın bir tabakalaşma sürecinin sonucunda oluştuğu varsayımı üzerine çalışıyorum: anı izleri biçiminde mevcut olan malzeme zaman zaman yeni durumlara binaen bir yeniden düzenlemeye – yeniden yazıma – tâbi tutulur. Dolayısıyla benim teorimde esasen yeni olan şey hafızanın yalnızca bir değil birden fazla kez mevcudiyete gelişi, her seferinde çeşitli türden göstergelerle ortaya konuluşu tezidir. Bir…

  Devamını Oku »
 • Yazı

  Kör Mesih Üzerine- Tarık Cemre Ağsar

  Vahiy dinlerin halkası inanç ile bağlanır. İnanç bu durumun ekonomisini tayin etse de yazının zamanla görüntüsü değişmiş hatta Latince’den aforoz olan kutsal kitap gibi halka arz olmuştur.

  Devamını Oku »
 • Çeviri

  Taslak K, Savunma Nevrozları: Bir Noel Peri Masalı (1896)- Sigmund Freud

  Bunların pek çok ortak noktası vardır. Bunlar, normal psişik duygudurumların, çatışmanın (histeri), kendini suçlamanın (takıntılı nevroz), küçük düşmenin, cezalandırılmanın (paranoya) ve yasın (akut varsanımsal amentia), hastalandırıcı sonuçlarıdırlar.

  Devamını Oku »
 • Çeviri

  Mektup 46 (1896) – Sigmund Freud

  … Istırap veren derin düşüncelerin ardından psiko-nevrozların etiyolojisinin hâlâ bireysel analizler tarafından onaylanmayı bekleyen aşağıdaki çözümünü sana gönderiyorum. Yaşamın dört dönemi ayırt edilmelidir.

  Devamını Oku »
 • Çeviri

  Freud Kaçıyor!- Philippe Sollers

  Freud’un babası Jacop’ın Viyana’da, iki farklı kadından 12 çocuğu olur. Sigmund onu, aynı kadından 6 çocuğa kadar takip eder. Baba ve oğul arasındaki bu mücadele eşit değildir. Bu onun bir deha olmasıyla sonuçlanır, psikanalizi icat eder. Ardından Sigmund, 40 yaşından sonra bir sonbahar mevsiminde kaçar. İtalya’ya doğru seyahate çıkar. Karısı, “sevgili hazinesi” Martha, yavaş yavaş onun “kadim sevgilisi” haline gelir.…

  Devamını Oku »
 • Duyuru

  Frankfurt Okulu’nda Freud ve Psikanaliz

  Bu Online Seminer dizisinde Atakan Yorulmaz’ı dinleyeceğiz. Kendi çalışmasını sunup, soru/cevap şeklinde tartışmaya açacak. Frankfurt Okul’unda Freud ve Psikanaliz Atakan Yorulmaz 12 Aralık, 18.00 – 19:30

  Devamını Oku »